top of page
Piimaühistu
Blue Skies and Yellow Fields

Saaremaa Piimaühistu

Lääne-Eesti saartel on piimalehmade jaoks säilinud metsiku looduse vägi, rannaniitudel põhinev söödabaas ja mineraalide rohkus. Saaremaa Piimaühistu liikmeskonna moodustavad lehmapiimatootjad Saaremaal ja Hiiumaal. Ühistulises vormis on tegutsetud aastast 1996.

 

Ühiseid liikmete huve esindatakse erinevates valdkondades regionaalsel ja üleriigilisel tasandil. Saaremaa Piimaühistu osaleb aktiivselt koostöövõrgustikes ja partnerorganisatsioonide töös. Ühistu viib läbi valdkonnapõhiseid uuringuid, turundus-ja teavitustegevusi, korraldab tootmisjaamade piima tarnet ja osutab logistikateenuseid piimavarujatele. Lisaks vahendatakse loomapidamisega seotud sisendeid, viiakse läbi erinevaid koolitustegevusi ja osutatakse konsultatsiooniteenuseid.

 

Saaremaa Piimaühistu eesmärk on organisatsiooni liikmete toetamine piimatootmises, ühistegevuse arendamine ja väljundite loomine piimatoodete väärindamises. Aastal 2018 oli ühistu liikmeid kokku 45 ja tegutsevaid farme 58, millest osa toodavad mahepiima. Lüpsilehmi oli kokku ligikaudu 5 000, lisaks noorloomad. Lääne-Eesti saarte taimestik ja puhas looduskeskkond tagab lehmapiima puhta maitse ja kõrge kvaliteedi. Piima väärindamine toimub Eesti ühes kaasaegseimas tööstuses Saaremaal. 2018. aastal oli Saaremaa Piimaühistu liikmete omatoodetud lehmapiimast turustatud vähemalt 75% ühistule kuuluvasse aktsiaseltsi Saaremaa Piimatööstus. AS Saaremaa Piimatööstuse arengu strateegia näeb ette jätkusuutliku tootmisbaasi arendamise Saaremaal ning edasise struktuurilise laienemise väljaspoole Saare maakonda, kasvamise koostöös teiste Eesti ühistute ja rahvusvaheliste partneritega. Saaremaa Piimatööstus tagab ühistu liikmete jätkusuutliku majandamise ja parima piimahinna regioonis. Piimatööstuses valmistatakse kõrge kvaliteediga piimatooteid. Sortimendis on ka mahedad, laktoosivabad ja ilma säilitusaineteta tooted. Saaremaa Piimatööstus AS tütarettevõte on AS Pinus, mis pakub logistilist ja turustuslikku toetust piimaühistu liikmete väärindatud toodangule. AS Pinus tegevusalaks on kiiresti riknevate toiduainete hulgi-ja jaekaubandus. Tallinnasse on ehitatud ka kaasaegne külmladu, mis töötab alates 2001. aastast.

 

Saaremaa Piimaühistu liikmed saavad läbi ühishangete laias valikus ja soodsate hindadega põllumajanduslikke sisendeid, seda eeskätt osalusega tulundusühistus Farm In. Lisaks toetatakse piimandussektori arendustegevusi mittetulundusühingus Piimaklaster ning osaletakse Farm In Holdingu kaudu seemneõlitööstuse projektis.

Piimatootjad

Saaremaa Piimaühistusse kuulub 31 piimatootjat. Mahetootjaid on 6.
Lüpsilehmi on saartel ligikaudu 5 000, lisaks noorloomad. Ühistu varumispiirkonnas asub suurim mahedate maade osakaal Eestis. Paindlik ja operatiivne varumissüsteem koos lühikese tarneahelaga farmi ja tööstuse vahel tagab piima kvaliteedi hea säilivuse.

Piimatootjad
Kontakt

Kontakt

Saaremaa Piimaühistu
tel: +372 5649 0570

Pikk 64, Kuressaare, 93815 Saaremaa vald

www.saarepiim.ee

Saaremaa Piimatööstus AS
tel: +372 452 4186

Pikk 64, Kuressaare, 93815 Saaremaa vald

www.mosaaremaa.ee

Pinus AS
tel: +372 656 2723

Paldiski maantee 107, 10617 Tallinn

www.pinus.ee

Täname kirja eest!

bottom of page